Wermlands Nation

 

Gamla hemsidan / Old homepage

 
OBSERVERA: Du har nu råkat komma till nationens gamla webbsidor!
Informationen på denna sida är inte aktuell och har inte uppdaterats sedan 2013.
Följ denna länk för att komma till den nya hemsidan.

NOTE: You have now inadvertently reached the old web pages of the nation!
The information on this page is not current and has not been updated since 2013.
Follow this link to reach the new home page.

Infoutskick

I dagsläget sker nästan all informationsspridning till medlemmarna genom e-post och Facebook. Våra e-post-utskick finns inte tillgängliga här på hemsidan.

Tidigare år har infoutskick även förekommit i pappersform. Här kan du läsa en del av dessa i PDF-format. Under åren 1985-1997 hade nationen en egen tidning, WNT, som dock inte finns tillgänglig via hemsidan.

Information om Wermlands Nation 2008

Under 2008 skickades följande information om läget i nationen till alla medlemmar, seniorer och vännationer:

Wermlands Nations Informationsblad

Wermlands Nations Informationsblad, WNI, var en skrift som då och då skickades ut till alla våra medlemmar. Här kan du läsa gamla WNI i PDF-format.

Wermlands Nations Seniorbrev

Seniorbrev i olika former skickades ut då och då till alla våra seniorer. Här kan du läsa gamla seniorbrev i PDF-format.

Wermlands Jubileumsguide W15

När Wermlands Nation firade 15 år 2000 (även kallat W15) gjordes en Jubileumsguide som berättar lite mer om nationen. Här kan du läsa den i PDF-format.