Wermlands Nation

 

Gamla hemsidan / Old homepage

 
OBSERVERA: Du har nu råkat komma till nationens gamla webbsidor!
Informationen på denna sida är inte aktuell och har inte uppdaterats sedan 2013.
Följ denna länk för att komma till den nya hemsidan.

NOTE: You have now inadvertently reached the old web pages of the nation!
The information on this page is not current and has not been updated since 2013.
Follow this link to reach the new home page.

Vännationer

Wermlands Nation har ett flertal vännationer och kontaktnationer vid andra nordiska universitet. Med dessa nationer har vi olika typer av utbyten för att utveckla samarbetet mellan studenterna i olika städer och bibehålla den nordiska studenttraditionen. Det är tradition att vännationerna besöker varandra på sina respektive större arrangemang (årsfest och dylikt). Detta kallas ”stipperesor” och är väldigt roligt och givande för aktiva i nationen.

Vill du besöka någon av våra vännationer? Hör av dig till styrelsen! Resorna är öppna för alla medlemmar, men vi brukar prioritera platserna till de som hjälper till i nationen eller som är beredda att engagera sig framöver (ett litet tips).

Vännationer

Vännationer är föreningar vi har officiella vännationsavtal med.

Kontaktnationer

Kontaktnationer är övriga föreningar vi har utbyte med.

Artikel om Erik Elinder och vännationerna

I vår gamla nationstidning WNT finns en artikel som beskriver bakgrunden till vår krets av vännationer, en man som heter Erik Elinder, och lite om varje vännation. Här kan du läsa artikeln i PDF-format.