Wermlands Nation

 

Gamla hemsidan / Old homepage

 
OBSERVERA: Du har nu råkat komma till nationens gamla webbsidor!
Informationen på denna sida är inte aktuell och har inte uppdaterats sedan 2013.
Följ denna länk för att komma till den nya hemsidan.

NOTE: You have now inadvertently reached the old web pages of the nation!
The information on this page is not current and has not been updated since 2013.
Follow this link to reach the new home page.

Synpunkter

Här kan du ge oss förslag, kritik, beröm, ställa frågor m.m. Du får bekräftelse eller svar på din synpunkt via e-post.

Namn

E-post-adress


Typ av synpunkt
Fråga till styrelsen
Förslag på aktivitet
Kommentar om hemsidan
Kritik eller beröm
ÖvrigtSkriv av texten till vänster i rutan till höger (spamfilter)