Wermlands Nation

 

Gamla hemsidan / Old homepage

 
OBSERVERA: Du har nu råkat komma till nationens gamla webbsidor!
Informationen på denna sida är inte aktuell och har inte uppdaterats sedan 2013.
Följ denna länk för att komma till den nya hemsidan.

NOTE: You have now inadvertently reached the old web pages of the nation!
The information on this page is not current and has not been updated since 2013.
Follow this link to reach the new home page.

Kontaktinformation

Ta gärna kontakt med de aktiva i Wermlands Nation!

Styrelsemedlemmar ht 2012
1:e qurator Hanbing Jiang 1q@wermland.nation.liu.se
(ordförande) 0704 - 933 127
2:e qurator Morgane Meignen 2q@wermland.nation.liu.se
(vice ordf.) 0765 - 803 787
Kassör Markus Fagerud kassor@wermland.nation.liu.se
0705 - 393 748
Styrelsemedlem Sandeep Patil styrelse@wermland.nation.liu.se
0736 - 588 568
Funktionärer ht 2012
Inspektor Staffan Forhammar inspektor@wermland.nation.liu.se
Revisor Jonas Feltenmark revisor@wermland.nation.liu.se
Valberedning valberedning@wermland.nation.liu.se
Sharmini Selvarajah
Johan Andersson
0704 - 528 081
0703 - 872 143
Webmaster Mikael Nyström webmaster@wermland.nation.liu.se
Papperspostadress
Wermlands Nation
Nationernas Hus
Ågatan 55
SE-582 22 Linköping
Sweden