Wermlands Nation

 

Gamla hemsidan / Old homepage

 
OBSERVERA: Du har nu råkat komma till nationens gamla webbsidor!
Informationen på denna sida är inte aktuell och har inte uppdaterats sedan 2013.
Följ denna länk för att komma till den nya hemsidan.

NOTE: You have now inadvertently reached the old web pages of the nation!
The information on this page is not current and has not been updated since 2013.
Follow this link to reach the new home page.

Wermlands nationslokal

Wermlands nationslokal på Kaserngatan 2 har upphört och går därför inte längre att boka eller hyra.

Lokalen hyrs numera ut permanent av Stångåstaden till hyresgäster som "stort förråd med pentry". Sedär, inte visste vi att Stångis hade humor :-)

Lokalen på Kaserngatan 2 hade sittningssal med plats för 60 personer, pub, kök och bastu. I början av 2008 valde vi att lämna lokalen eftersom aktivitetsnivån inte längre kunde motivera hyreskostnaden. För mer information, se sidan [Om Wermlands].

För bilder på den gamla lokalen, se sidan [Fotoalbum].
Bilder från utflyttningen 2008 finns här.